درباره تیشینه

ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم ...
ایران به عنوان یکی از کشورهای برتر در زمینه برخورداری از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری متنوع در سطح بین المللی مطرح می باشد.
ما نیز بر آن شدیم که دست در دست هم دهیم و با کمک شما عزیزان ایران زیبایمان را در یک سایت دو زبانه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی معرفی نماییم.
چشم انداز تیم تیشینه
  1. شناسایی میراث طبیعی، هنرهای سنتی و صنایع دستی و جاذبه های گردشگری کشورمان ایران
  2. شناخت گستره ی جغرافیایی و تاریخی ایران عزیزمان
  3. معرفی و حمایت از فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی
  4. معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته در میراث طبیعی
  5. احترام و درک متقابل در میان فرهنگ های بومی کشور، با تاکید بر بقا و ارتقاء فرهنگ و هویت ملی-اسلامی ایران از طریق صیانت از تنوع فرهنگی و گسترش گردشگری
  6. تقویت انگیزه در مجامع علمی جهان، برای مطالعات ایرانشناسی و پژوهش های مربوط به تمدن ایرانی-اسلامی
  7. حمایت از تنوع محصولات گردشگری و صنایع دستی و خلق مزیت های جدید و ابتکارات خلاقانه به منظور رشد پیشرفت اقتصاد مردم بومی
امیدواریم با یاری شما عزیزان در پیشبرد اهدافمان روز به روز موفق تر باشیم.
شادیهایتان مســــــــــــــتدام