آستان شاه سلطان حسین

آستان شاه سلطان حسین

امام هادی (ع) چهار فرزند پسر داشتند به نامهای حسن (ع) ملقب به امام حسن عسگری که در سامرا به خاک سپرده شده اند و محمد (ع) که به سید محمد معروف می‌باشند و ایشان نیز در نزدیکی سامرا به خاک سپرده شده اند و جعفر که به جعفر کذاب معروف می‌باشد که خود را به کذب امام معرفی کرده بودند و حسین (ع) که به شاه سلطان حسین معروف می‌باشند و آستان ایشان در کنار بزرگراه نطنز- اصفهان ( چهارده کیلومتری شهر نطنز ) در منطقه ای به نام ابیازن واقع شده است.
برای رفتن به این مکان مقدس چند راه وجود دارد. یکی همان راه بزرگراه هست که به راحتی بارگاه ایشان دیده می‌شود و دیگری جاده قدیم می‌باشد که اگر از شهر نطنز به سمت اصفهان حرکت کنیم بعد از گذشت حدود دوازده کیلومتر به مجتمع فولاد نطنز می‌رسیم که کنار این مجتمع جاده ای است که به سمت نسران و اردستان می‌رود و با ورود به این جاده بارگاه ایشان دیده می‌شود و نزدیکترین ایستگاه راه آهن به این مکان ایستگاه روستای نسران می‌باشد که حدود چهار کیلومتر فاصله دارد.

آستان شاه سلطان حسین
آستان شاه سلطان حسین
آستان شاه سلطان حسین

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]