بیابان گبی محل کشف تخم دایناسور برای اولین بار

بیابان گبی محل کشف تخم دایناسور برای اولین بار

بیابان گبی یک منطقه بیابانی بزرگ در شمال چین و جنوب مغولستان است. لغت گبی در زبان مغولی به معنای بیابان می‌باشد. این بیابان از اطراف با رشته کوه آلتای و چمنزارها و استپ‌های مغولستان در شمال، فلات تبت در جنوب غربی و دشت چین شمالی در جنوب شرقی احاطه شده و از دیدگاه بوم‌شناسی و جغرافیایی به چند منطقهٔ متمایز تقسیم می‌شود که از نظر تغییرات جوی و نیز از لحاظ موقعیت مکانی با یکدیگر متفاوت هستند. این بیابان در بر دارندهٔ چند شهر مهم واقع در جاده ابریشم در طول تاریخ حائز اهمیت فراوان بوده است. بیابان گبی ۱۳۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد ودارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد می‌باشد.تخم دایناسور برای اولین بار در این بیابان شناسایی شده‌است و این بیابان یکی از منابع مهم سوخت‌های فسیلی با ارزش می‌باشد.
بیابان گبی تنها پنجمین بیابان بزرگ در جهان است. گبی از مسدود شدن بیشتر بارش‌ها به وسیلهٔ هیمالیا رنج می‌برد.بااین حال این بدین معنا نیست که این منطقه از بارش بی‌بهره است. دما در زمستان و پاییز در آنجا می‌تواند به منهای ۴۰ درجه فارنهایت برسد. در زمستان گبی جای تفریح نیست و دمای هوای آن گاهی به ۱۲۲ درجهی فارنهایت نیز می‌رسد.این بیابان به مراتب از سایر بیابان‌ها شن کم‌تری دارد.

بیابان گبی محل کشف تخم دایناسور برای اولین بار
بیابان گبی محل کشف تخم دایناسور برای اولین بار
بیابان گبی محل کشف تخم دایناسور برای اولین بار
بیابان گبی محل کشف تخم دایناسور برای اولین بار

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]