میدان پیازا دل کامپو

میدان پیازا دل کامپو

در کشور ایتالیا و از مراکز تاریخی این کشور به حساب می‌آید و به عنوان یکی از بزرگترین میادین قرون وسطی در اروپا در نظر گرفته شده است. این میدان در سراسر جهان به دلیل زیبایی و یکپارچگی معماری مشهور است.
میدان پیازا دل کامپو
میدان پیازا دل کامپو
میدان پیازا دل کامپو

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]