سفری به جنگل سرپوش تنگه و آبشار معروفش

سفری به جنگل سرپوش تنگه و آبشار معروفش

کمی قبل از پلیس راه چالوس در استان مازندران. یک منطقه بکر که برای دیدن آن باید از ورودی باغ‌های خانوادگی عبور کرد.
جالب آن است که اجازه ورود به آنجا را به همه نمی‌دهند.
شاید به همین دلیل باشد که مسیر پرتردد مسافران چالوس هنوز به این نقطه باز نشده است. اینجا یک جنگل است. جنگل سرپوش تنگه.می‌گویند دلیل نام‌گذاری این جنگل وجود تنگه‌ای در آن است که درختان انبوه رویش را پوشانده‌.
این سفر یک روزه دارای یک پیاده‌روی از نوع سبک است. اما به مجرد رسیدن به صخر‌ه‌ها و مخصوصاً آبشار بلند داستان رنگ دیگری به خود می‌گیرد.بسیاری از گردشگران از ادامه مسیر به محض رسیدن به این آبشار و صخره سر باز می‌زنند. حضور یک حرفه‌ای که ابزار مخصوص پایین آمدن از سنگ‌های مرطوب را به همراه دارد، الزامی به نظر می‌رسد.
سفری به جنگل سرپوش تنگه و آبشار معروفش
سفری به جنگل سرپوش تنگه و آبشار معروفش
سفری به جنگل سرپوش تنگه و آبشار معروفش

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]