اطلاعاتی جالب درباره کوآلاها

اطلاعاتی جالب درباره کوآلاها

در زبان بومی کوآلا به معنای هیچ آبی وجود ندارد می‌باشد. این در حالی است که کوآلاها خیلی کم آب می‌نوشند و آب مورد نیاز بدن شان را از خوردن برگ درختان به دست می‌آورند. کوآلاها خواب آلود‌ترین موجودات روی زمین هستند، به طوری که شب‌ها کارهای خود را انجام می‌دهد و در طول روز نزدیک به 18 ساعت در میان شاخ و برگ‌های دنج درختان و شاخه‌های پنهان می‌خوابند. کوآلاها کیسه دارانی هستند که حدود 20 سال عمر می‌کنند و دارای طول 60 تا 85 سانتی متر و 9 کیلوگرم وزن می‌باشند.
کوآلای تازه متولد شده به اندازه یک دانه باقالی است، کور و بدون مو است. نوزاد کوآلا شش ماه نخست زندگی اش را در کیسه‌ی مادرش سپری می‌کند و در ماه هفتم و هشتم برای چند ساعت از کیسه مادر بیرون می‌آید و دوباره شب به کیسه اش بر می‌گردد. کوآلای مادر با فرزندانش رابطه گرم و صمیمانه ای دارد. او با شعف و مهربانی زیاد نوزاداش را همیشه در کیسه اش حمل می‌کند تا وقتی که نوزاد به اندازه‌ی لازم بزرگ و مستقل شود.
کوآلاها در مناطق شرقی استرالیا روی نوع خاصی از درخت اکالیپتوس به نام درخت صمغ زندگی می‌کنند. این موجودات مانند خیلی از حیوانات دیگر مهاجرت نمی‌کنند. کوآلاها مغز خیلی کوچکی دارند و با خوردن برگ هایی که هیچ ماده مغذی ندارد، زنده می‌مانند؛ به طوری که روزی یک کیلوگرم برگ می‌خورند. آنها سیستم گوارشی منحصر به فردی دارند، میکرو ارگانیسم‌های موجود در روده این جانوران سم موجود در برگ درختان را از بین می‌برد.
جالب است بدانید کوآلاها شناگرهای قابلی هستند و خیلی راحت می‌توانند از میان رودخانه بگذرند. حتی در زمان وقوع سیل جان خود و فرزندانشان را نجات می‌دهند و به راحتی از خطر می‌گریزند.
اطلاعاتی جالب  درباره کوآلاها
اطلاعاتی جالب  درباره کوآلاها
اطلاعاتی جالب  درباره کوآلاها

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]