صحرای پاتاگونیا

صحرای پاتاگونیا

صحرای پاتاگونیا(استپ پاتاگونیایی) بزرگترین صحرا در تمام محدوده‌ی آمریکا وهفتمین در جهان است.این صحرا بین آرژانتین وشیلی گسترده شده است ولی قسمت بهتر آن در آرژانتین قرار دارد.در شرق آن اقیانوس اطلس و در غرب آن کوه‌های آند قرار دارند.دمای آن به ندرت از ۱۲درجه بالاتر میرود و معمولا ۳درجه است.دراین صحرا ۷ماه زمستان و ۵ماه تابستان است.
صحرای پاتاگونیا
صحرای پاتاگونیا
صحرای پاتاگونیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]