قله ای بر فراز دشت‌های پوشیده از چمن

قله ای بر فراز دشت‌های پوشیده از چمن

«شیشاپانگما» با ۸۰۱۳ متر ارتفاع به عنوان چهاردهمین کوه ۸۰۰۰ متری و تنها ۸۰۰۰ متری مستقل در تبت شناخته می‌شود که به طور کامل داخل خاک کشور چین (در تبت مرکزی) قرار دارد. معنای شیشاپانگما در زبان تبتی به معنای "قله ای بر فراز دشت‌های پوشیده از چمن” است.
شیشاپانگما آخرین کوه ۸۰۰۰ متری صعود شده است؛ البته این امر به علت بسته بودن مرزهای تبت روی خارجی‌ها بود و صعود به آن توسط دیگران امکان پذیر نبود تا در نهایت در سال ۱۹۶۴ این کوه توسط کوهنوردانی از تبت و چین فتح شد. بعد از اشغال تبت توسط چینی‌ها تلاش شد تا نام "کوسنگ تسان فنگ” روی کوه نهاده شود؛ اما این تلاش شکست خورد و در نهایت همان نام تبتی شیشاپانگما رسمیت یافت. با اینکه این کوه یکی از آخرین قله هایی بود که توسط انسان فتح شد اما در میان ساده‌ترین مسیرهای کوهنوردی شناخته می‌شود. با این وجود هرسال نزدیک به ۸ درصد از افرادی که سعی می‌کنند به قله آن برسند جان خود را از دست می‌دهند.
قله ای بر فراز دشت‌های پوشیده از چمن
قله ای بر فراز دشت‌های پوشیده از چمن
قله ای بر فراز دشت‌های پوشیده از چمن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]