ساحلی که ورود حیوانات و استعمال دخانیات در آن ممنوع است

ساحلی که ورود حیوانات و استعمال دخانیات در آن ممنوع است

ساحل بهشت سفید برای شن‌های سفیدش مشهور است. ساحل در جزیره‌ی ویتساندی (Whitsunday Island) و به طول ۷ کیلومتر است. این جزیره از طریق بنادر توریستی ساحل ایرلی (Airlie Beach)، بندر شیوت (Shute harbor) و همین طور جزیره‌ی همیلتون (Hamilton Island) قابل دسترسی است. این ساحل توسط CNN.com به عنوان تمیزترین ساحل دنیا شناخته شده است. ورود حیوانات و استعمال دخانیات در این ساحل ممنوع است.
ساحلی که ورود حیوانات و استعمال دخانیات در آن ممنوع است
ساحلی که ورود حیوانات و استعمال دخانیات در آن ممنوع است
ساحلی که ورود حیوانات و استعمال دخانیات در آن ممنوع است

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]