غار مرمر دریاچه‌ی کاررا

غار مرمر دریاچه‌ی کاررا

معبد لاجورد ، دریاچه‌ی کاررا در پاتاگونیا شیلی، یکی از عجایب دنیا است که به راحتی می‌توان لقب زیباترین شبکه‌ی غاری را به آن نسبت داد. یک معبد لاجوردی طبیعی، با دیوارهای مرمر درون این شبکه‌ی غاری پر از آب نشان دهنده شکوه جغرافیایی سیاره مان است.
غار مرمر دریاچه‌ی کاررا
غار مرمر دریاچه‌ی کاررا
غار مرمر دریاچه‌ی کاررا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]