برج‌های شعله

برج‌های شعله

برج‌های شعله ، چند مجتمع عظیم چند منظوره با ارتفاع 182 متر در باکو ، کشور جمهوری آذربایجان است. این مجتمع از 3 ساختمان عبارت است. مساحت کل آنها 234500 متر مربع خواهد بود. یکی از این ساختمانها 33 طبقه و دارای 130 منزل بوده و بعنوان ساختمان مسکونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ساختمان دوم 30 طبقه بوده و بعنوان هتل و مهمانسرای مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ساختمان سوم هم 28 طبقه بوده و بعنوان یک مجتمع تجاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ساخت مجتمع برج‌های شعله (Flame Towers) در باکو از سال 2007 از سوی "DIA Holding Azerbaijan" آغاز شده و در اواخر سال 2011 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. هزینه تخمینی برای ساخت برج‌های عظیم در حدود 350 میلیون دلار آمریکا می‌باشد.و پس از اتمام، این سازه یکی از بلندترین ساختمان‌ها در باکو خواهد بود.
برج‌های شعله
برج‌های شعله
برج‌های شعله
برج‌های شعله

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]