پربازدیدترین قصر در آلمان

پربازدیدترین قصر در آلمان

قصر نئوشوانشتاین یکی از قصرهای بسیار جالب در اروپا و پربازدیدترین قصر در آلمان است. این قصر توسط پادشاه لودویگ دوم ساخته شد و طراحی معماری آن، الهام بخش اوپراهای معروف ریچارد واگنر بوده است. در واقع اوپرای باله «قصر جدید قو» از واگنر، در نئوشوانشتاین اجرا شد. این قصر همچنین الهام بخش قصر سیندرلا در دیزنی نیز بوده است. لودویگ آنقدر داستان های واگنر را تحسین می‌‌کرد که قصر و داخل آن را بر مبنای شخصیت های واگنر طراحی کرد. در قرن نوزدهم (یعنی زمانی که قصرهای اروپایی دیگر سامانه‌‌های راهبردی یا تدافعی به شمار نمی‌‌رفتند)، این قصر از سوی بسیاری از افراد به عنوان یک بنایی که برای یک پادشاه چندان مناسب نیست، درنظر گرفته می‌‌شد. ولی امروزه، روستای فوسن به قصر خود می‌‌بالد و گردشگران بسیار زیادی را به سوی خود جذب می کند.
پربازدیدترین قصر در آلمان
پربازدیدترین قصر در آلمان
پربازدیدترین قصر در آلمان
پربازدیدترین قصر در آلمان
پربازدیدترین قصر در آلمان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]