تهدیدی برای ولشت

تهدیدی برای ولشت

این عکسی از دریاچه زیبای ولشت است.راه دسترسی وفصل بازدید و...در اینترنت قابل جستجو است.اما بازیابی ویا ساخت دریاچه شبیه ولشت قابل انجام نیست.چرا به خاطر تنبلی ورفاه زدگی حاضریم تمام مسیرهای گردشگری اسفالت شود دکه ومغازه در این نقاط بر پا شود درگوشه وکنار این نقاط دستشویی احداث شود چرا بخود اجازه میدهیم تنی به اب شیرین دریاچه.ابشار.چشمه.رودخانه بزنیم.در شیب مشرف به دریاچه ولشت زحمت کشیده اند برای رفاه ما دستشویی احداث کرده اند تا پساب ان مستقیم به دریاچه بریزد خودتان بگویید عواقب اینکار چه میتواند باشد.......
تهدیدی برای ولشت

طاهره کرمانی

طاهره کرمانی یکشنبه 7 شهریور 95 - 22:07

:( کاش بیشتر مراقب طبیعت باشیم

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]