جاذبه های فرهنگی بوشهر

بازار ماهی فروشی بوشهر

بازار ماهی فرو...

تکاپوی زیادی جریان دارد و ریتم تند آدمها برای رساندن زودتر ماهیها به مقصد بعدی قبل از فاسد شدن، همه در حال حرکتند... سر و صداها و سر به سر گذاشتنها برای کم رنگ کردن خستگی و کار سخت زیر تیغ آفتاب، تلاش بی وقفه صیادان با صورتهای آفتاب سوخته و خسته ولی خندانشان که اغلب صیادی شغل اجدادیشان...

اطلاعات
موزه مردم شناسی بوشهر

موزه مردم شناس...

موزه مردم‌شناسی بوشهر در سال ۱۳۸۴ در خیابان ساحلی در محل عمارت قدیمی طاهری تاسیس گردیده است. این ساختمان در محله بهبهانی واقع شده و امروز در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوشهر قرار دارد. معماری موزه مردم‌شناسی بوشهر به سبکی خاص به نام بیت هیلانی در دوره قاجاق ...

اطلاعات | نقشه