جاذبه‌های گردشگری اسلامشهر

یخچال قدیمی ترشنبه

یخچال قدیمی تر...

یخچال قدیمی ترشنبه در شهرستان اسلامشهر، بخش چهار دانگه، روستای ترشنبه قرار دارد. این یخچال واقع شده در جاده احمد اباد اسلامشهر است ولی مرز آن واقع شده بین منطقه 18 تهران و اسلامشهر است در واقع جزو تهران محسوب میشود روستای «ترشنبه» قدمت دیرینه دارد و قدیمی‌های آن می‌گویند که تا 180سال...

اطلاعات | نقشه