محیط زیست سمنان

عقاب طلایی ایرانی

عقاب طلایی ایر...

عقاب طلایی در ایران در امتداد دو رشته کوه البرز و زاگرس و کویرهای مرکزی سکونت دارد. ماده از نر بزرگ‌تر است و جز این تفاوتی ندارند. در 4 تا 5 سالگی بالغ می‌شود. عقاب طلایی نام خود را از پرهای طلایی و برنزی تاج، سر و پشت گردنش گرفته است. قهوه ای تیره است و از دور به سیاهی می‌زند. ساق یا...

اطلاعات