حیات وحش مازندران

پرستو

پرستو

چلچلا به مازندرانی چلچله در زبان فارسی ، " از تیره‌ی چلچله ییان و شامل پرندگانی با بال‌های باریک و کوتاه و دم دوشاخه است که در گذشته آنها را پرستو می‌خواندند " در حقیقت نان آن چلچله است ، پرستو به گونه‌ی دیگری گفته می‌شود . " در فضاهای باز ، کشتزارها و اغلب در نزدیکی مناطق مسکونی به س...

اطلاعات