جاذبه‌های گردشگری آق قلا

پل قدیمی آق قلا

پل قدیمی آق قل...

پل قدیمی آق قلا در شهرستان آق قلعه (پهلوی دژ) و حدود 18 کیلومتری شمال گرگان روی گرگان رود قرار دارد و تنها پل دارای «تزئینات آجرکاری برآمده» کشور است این پل از آثار دوره صفوی است که در دوره اخیر تعمیرات و مرمت هایی در آن صورت گرفته و اکنون نیز مورد استفاده است. در عکسی که در دوره ن...

اطلاعات | نقشه