جاذبه های فرهنگی زابل

موزه مردم شناسی سیستان

موزه مردم شناس...

موزه مردم شناسی سیستان درخیابان فردوسی روبروی سالن حجاب شهر زابل واقع شده است. ساختمان موزه در آغاز قرن 19 میلادی توسط انگلستان به عنوان کنسولگری برای اهداف استعماری در منطقه احداث شد ، در سال 1368 این ساختمان به عنوان گنجینه موقت و نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان زابل عنوان یافت ، از سا...

اطلاعات | نقشه