جاذبه های طبیعی پنانگ

باغ گیاه شناسی پنانگ

باغ گیاه شناسی...

باغ گیاه شناسی پنانگ بدلیل آبشارهای نزدیک آن، به باغ آبشار نیز معروف است، در اصل سال 1884 توسط بریتانیا به عنوان مرکز تحقیقاتی تاسیس شد که در آن احتمال تجارت گیاهان نفیس متعلق به قسمت‌های مختلف جهان را بررسی می‌کردند. امروزه، نه تنها از این باغ برای فرار از شلوغی شهر و رسیدن به آرامش،...

اطلاعات | نقشه