جاذبه های فرهنگی لائوس

بازار محلی

بازار محلی

در بازارهای محلی Luang Prabang هرچه فکر کنید در بساطشان پیدا می‌شد، سراسر بازار مملو از ماهی هایی ست که روی آتش دودی می‌شوند. همه‌ی فروشندگان را بانوان تشکیل می‌دهند و اکثرا از آن سوی رودخانه اجناسشان را برای فروش می‌آورند. کمی دقت کنید بچه هایشان را غرق در خواب ناز پیدا می‌کنید.هنوز...

اطلاعات | نقشه