محیط زیست سائو پائولو

باغ وحش سائوپائولو

باغ وحش سائوپا...

این باغ وحش بزرگترین باغ وحش برزیل است که در جنوب شهر سائوپائولو قرار گرفته است. بیش از 3200 حیوان و 102 نوع پستاندار، 216 نوع پرنده، 95 نوع خزنده، 15 گونه دوزیست و 16 گونه بی مهره در آن یافت می‌شود. مزرعه این باغ وحش برای حیوانات مختلف، سبزیجات تولید می‌کند....

اطلاعات | نقشه