آثار باستانی کرمان

قدیمی‌ترین خط عیلامی نوشتاری

قدیمی‌ترین خط ...

یکی از لوح‌های قدیمی خطی دنیا در جیرفت توسط هیات باستان شناسی ایرانی کشف شد طبق گفته‌های سرپرست هیأت باستان شناسی جیرفت کشف معماری محل عبادتگاه تمدن جیرفت در نزدیکی تپه تاریخی کنار صندل، کشف مجسمه مرد سنگی که احتمال دارد یکی از خدایان این تمدن باشد و کشف لوح نوشته هایی که ثابت می‌کند ت...

اطلاعات