جاذبه های تاریخی امیدیه

شهر باستانی آسک

شهر باستانی آس...

شهر آسک شهری قدیمی ومتروکه است که در جنوب شهر امیدیه کنونی در نزدیکی روستای آسیاب و همچنین در جنوب شرقی هندیجان و کیان کوه واقع شده است. این شهر باستانی همواره توسط جهانگردان معروف مورد بازدید و توصیف زیادی قرار گرفته است . شهر آسک و جنگ خوارج در دوران اسلامی شهرت آسک در دوران اسلامی...

اطلاعات | نقشه