جاذبه های تاریخی کوثر

داش حمام ( حمام سنگی )

داش حمام ( حما...

در قمست جنوب شرق شهر گیوی سفلی و در تراس رودخانه‌ی گیوی چایی و در میان باغ‌های ساحل رودخانه، داش حامامی واقع شده است. حمام مذکور در دامنه‌ی کوه و به صورت غاری است که از یک فضای مستطیل شکل به ابعاد تقریب ٤ × ١٠ متر تشکیل شده که در دل یک صخره طبیعی کنده شده است. محلی که حمام در آن ایجاد...

اطلاعات | نقشه