توضیحات

ویرایش
آدرس : چهل و پنج کیلومتری بیجار - یک کیلومتری مغرب روستای قمچقای - دره آسیاب - بر روی صخره ای به ارتفاع ده متر
این قلعه در چهل و پنج کیلومتری بیجار و روی یکی از کوه‌های بلند منطقه قرار دارد، موقعیت جغرافیایی این قلعه به دو دلیل از عظمت خاص برخوردار است، نخست آن که از یک سو به دره‌ای مشرف است که در قدیم به دره شاهان شهرت داشت و تیغه‌های بلند و هولناک این کوه با پرتگاه‌های مخوف و بلند، بالا رفتن از آن و رسیدن به دژ را بسیار دشوار میکند.
از سوی دیگر، از جنوب غربی، جنوب شرقی و شرق نیز به پرتگاهی دیگر مشرف است . از این رو، ایجاد استحکامات برای این قلعه لازم نبود، اما در سمت شمال که پشته از ارتفاع کم‌تری برخوردار است، بقایای دیواری عریض و محکم از سنگ لاشه با ملات و برجهای نیم استوانه موجود است .
دروازه قلعه در این سمت قرار دارد، بقایای این حصار یادآور دیوارهای تخت سلیمان است و احتمالا به دوره ساسانی تعلق دارد . در پای پشته سنگی، حصارهای دیگری از قرون وسطی، عمود بر بستر رودخانه کشیده شده است، استحکام قلعه و نشانه‌های ساختاری بنا از جمله پی‌های خانه- هایی که مشهود است نیز این گمان را تقویت می‌کند که این قلعه ساسانی باشد.
‪آب انباری و راهرویی که آن را هم در دل کوه حفر کرده‌اند، ...مشاهده کامل متن نشانه‌های دیگری از اهمیت ویژه این قلعه و آب انبار آن است سنگهای تراش خورده "قم چقای" دارای مشخصاتی نیست که بر مبنای آن بتوان زمان ساخت بنای قلعه را به دقت تعیین کرد، با این حال به احتمال قوی می‌توان آن را متعلق به دوره‌های پیش از میلاد مسیح، مثلا دوره مانایی و ماد دانست که تا دوره‌های ساسانی و اسلامی نیز مورد استفاده بود.
منابع ذخیره آب که توسط تونل پله‌داری به پایین راه می‌یابد، تا حدودی به آب انباری که در زندان سلیمان وجود دارد شبیه است و نشانه دیگری از قدمت قلعه تا دوره مانایی است.
بیجار - کتیبه قمچیقای
روستای قمچقای در 45 کیلومتری شمال بیجار و در کنار رود قمچقای واقع شده است. مردم قمچقای و دیگر روستاهای اطراف با زبان ترکی آذربایجــان ی تکلم مینمایند در مغرب روستای قمچقای دره‌ی مرتفعی قرار دارد که به درهی آسیاب معروف است.
کتیبه‌ی قمچقای در فاصله‌ی یک کیلومتری مغرب این روستا بر روی صخرهای به ارتفاع ده متری در دره‌ی آسیاب به خط هیراتیک (شبیه خط هیروگلیف) نوشته شده است. در فاصله‌ی 6 کیلومتری مغرب این کتیبه قلعه‌ی عظیمی قرار دارد که حائز اهمیت بسیار است.
چنین به نظر میرسد که سازندگان اولیه این قلعه همان نویسندگان کتیبه قمچقای بوده اند. رودهایی که از اطراف بنا میگذرند، دره‌های عمیقی را به وجود آورده اند که ارتفاع برخی قسمتهای آن بیش از 200 متر میباشد.
تنها راه ارتباطی قلعه با خارج، گذرگاه باریکی است که با دست ساخته شده است و یک نفر به دشواری میتواند از آن بگذرد، از استحکام و موقعیت سوقالجیشی قلعه چنین بر میآید که جنگهای سختی در این منطقه در میگرفته است .
وسعت قلعه که بالغ بر 5000 مترمربع است با مخازن متعدد آب که در سنگ بریده شده و پناهگاه زیرزمینی آن که با عمق 41 پله در زیر قلعه بنا شده حاکی از وجود تمدن درخشانی در این منطقه بوده است.در بین مردم منطقه، قلعه‌ی قمچقای به نام قلعه‌ی آیتوس مشهور است و حتی داستانها و افسانه هایی در مورد آیتوس سردار قلعه و جنگهایی که وی انجام داده و همچنین وضعیت داخل قلعه بر سر زبانهاست.
تاکنون تحقیقات مهم باستانشناسی در مورد کتیبه و قلعه قمچقای صورت نگرفته است، اما برخی نظریه‌ها حاکی از آن است که خط سومریان در آغاز نیمه تصویری (هیراتیک) و شبیه کتیبه‌ی قمچقای بودهاست.
مرحوم پروفسور زهتابی درباره خط سومریان مینویسد :«گر چه در بادی امر پیش از خط میخی الفبای دیگری نیز که شبیه خط هیروگلیف بوده، وجود داشته، لیکن عمر آن زیاد نبوده است.
به عقیده‌ی دانشمندان تاریخنگار خط میخی را سومریان بعدها اختراع نموده اند». سومریان التصاقی زبان مردمان متمدنی بوده اند که از آسیای مرکزی به بین النهرین مهاجرت نموده اند.
مرحوم پروفسور زهتابی در این مورد مینویسد: «سومریان و ایلامیان از طریق گذرگاه دربند به این منطقه (بینالنهرین و شوش) در آمده و به هر روی از آذربایجــان عبور کردهاند.
در جریان گذر آنان از آذربایجــان قبایل و طوایفی از ایشان در این ناحیه رحل اقامت افکنده و در نتیجه‌ی همجوشی و آمیزش با اهالی محلی در طول قرنهای متمادی، اقوام گوتی و لولوبی را به وجود آورده اند»
اما راجع به کتیبه‌ی قمچقای که در مجله‌ی اثر در شماره‌های 15 و 16 که در زمستان سال 1367 ش.
به چاپ رسیده، چنین آمده است: «با توجه به این حقیقت که قدمت کتیبه‌ی قمچقای از الواح سومری بیشتر است (هزاره‌ی چهارم ق. م) و با توجه به در نظر گرفتن این موضوع که اولین واضعان خط، سومریان بوده اند تصور میشود که قلعه و کتیبه‌ی قمچقای در اصل متعلق به سومریان بوده است»
محمود کردوانی نیز در سال 1356 ش.
به بررسی قلعه و کتیبه‌ی قمچقای میپردازد که در مجلهی بنیاد فرهنگ ایران در سال 1356 چنین آمده است: «وجود این تمدن آنهم در حدود هزارهی چهارم ق.م باعث اعجاب و شگفتی است، اما موضوعی که بیش از همه چیز انسان را به تحسین وا میدارد، وجود کتیبه‌ی مکشوفه که با خط نیمه تصویری (هیراتیک) به دست اقوام و ساکنین این قلعه نوشته شده، گواه بر فرهنگ و تمدن مترقی این اقوام است»
محمود کردوانی در مقاله ای دیگر تحت عنوان کتیبه‌ی قمچقای فرضیهای نو در بارهی منشأ خط مینویسد: «گمان میرود کتیبه‌ی قمچقای یک متن مذهبی باشد، زیرا معنی «خدا»، «معبد»، «آب»، «رعد و برق» از برخی علائم آن به خوبی استنباط میگردد.
بعید نیست کتیبه، شامل نام خدایانی باشد که ساکنان این منطقه میپرستیدند. رو به روی کتیبه در آن سوی دره‌ی آسیاب آثار یک دیوار سنگی نیز وجود دارد که گمان میرود، پرستشگاهی مربوط به همین زمان بوده باشد»
در قلعه قمچقای کاوشهای فراوانی توسط افراد سودجو صورت گرفته؛ اگر کاوشهای علمی توسط باستانشناسان منصف در منطقه صورت گیرد؛ امکان دارد از قلعه‌ی قمچقای و زمینهای اطراف آن مدارک و اسناد مهم و جالبی به دست آید.
گفتنی است که در شهرستان بیجار گروس ده‌ها تپه‌ی باستانی متعلق به هزاره‌های قبل از میلاد وجود دارد. اخیرا" حدود 100 شئی تاریخی توسط نیروی انتظامی بیجار در روستای چشمه منتش از چهار نفر قاچاقچی عتیقه کشف و ضبط شد که در میان آنها پیکره‌ی 3 پادشاه از جنس مفرغ دیده میشود که بر روی تاج یکی از آنها اشکال ماه و ستاره نمایان است.
بیشتر این اشیاء متعلق به هزاره‌های قبل از میلاد است. متأسفانه بدون اینکه تحقیقاتی علمی و باستانشناسی بر روی آنها صورت گیرد، طبق معمول اشیاء مربوط به هخامنشیان عنوان شده است.

منبع :http://garroos.blogfa.com/cat-16.aspx
http://kordestan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=9726:1390-04-21-06-58-49&catid=351:1390-04-03-12-49-23&Itemid=312
قلعه تاریخی قمچقای بیجار

قلعه تاریخی قم...

این قلعه در چهل و پنج کیلومتری بیجار و روی یکی از کوه‌های بلند منطقه قرار دارد، موقعیت جغرافیایی این قلعه به دو دلیل از عظمت خاص برخوردار است، نخست آن که از یک سو به دره‌ای مشرف است که در قدیم به دره شاهان شهرت داشت و تیغه‌های بلند و هولناک این کوه با پرتگاه‌های مخوف و بلند، بالا رفتن ا...

اطلاعات | نقشه
پیست بین المللی اسکی نسار بیجار

پیست بین الملل...

پیست اسکی بین المللی اسکی روی چمن و برف نسار بیجار، استثنایی‌ترین پیـست اسکی کشور است چرا که مشـرف به شهر و دسترسی به آن آسان است . به علاوه طول و شیـب پیست به گونـه ای است که به راحتی می‌توان مسابقـات کشوری و بین المللی را در آن بـر گزار نمود . در فصل زمستان مردم زیـادی جهت اسکی و یا...

اطلاعات | نقشه
سد گلبلاغ

سد گلبلاغ

سد زیبا و پر جاذبه‌ی گلبلاغ در 15 کیلومتری محور بیجار قروه بر روی رودخانه اوزن دره احداث شده است. این سد با حجم مخزن هشت میلیون متر مکعبی ظرفیت آبیاری حداقل 800 هکتار از اراضی پایاب سد را دارد. سد گلبلاغ از جاذبه‌های شگفت انگیز بام ایران بر روی زمین است که سالانه پذیرای هزاران گردشگر ...

اطلاعات | نقشه
بازار بیجار

بازار بیجار

بازار قدیمی شهرستان بیجار در مرکز شهر و حد فاصل خیابان‌های توحید، فاضل و اردلان واقع شده و شامل یک راسته‌ی شمالی – جنوبی است , قدمت این بازار به دوران صفویان برمی‌گردد. از بنای قدیمی بازار تنها هفت دهنه ضلع جنوبی باقی‌مانده و بقیه آن در جنگ جهانی در زمان حمله‌ی قشون روسیه به آتش کشیده ...

اطلاعات | نقشه
امامزاده حمزه عرب

امامزاده حمزه ...

کوه حمزه عرب از بهترین و جذاب‌ترین جاذبه‌های گردشگری بیجار است که چشم اندازهای متنوع آن از هر طرف، چشم انسان را خیره می‌کند. این کوه حدود دو هزار و 640 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. برروی این کوه بلند، سید جلیل القدری از سلسله سادات موسی بن جعفر(ع) در سال 973 هجری شمسی و طبق مستندات به...

اطلاعات | نقشه
مسجد خسروآباد

مسجد خسروآباد

خسروآباد نام روستایی در 45 کیلومتری بیجار است, خسرو آباد یکی از روستاهای مشهور گروس در منطقه چنگ‌الناس است که از شمال به کوه قازیله از شمال غرب به کوه دوکوه و از جنوب به کوه هزار لیلی ختم می‌شود. یکی از منحصر به فردترین بناهای تاریخی این روستا مسجد خسروآباد است؛ این مسجد زیبا همانند تم...

اطلاعات | نقشه
روستای خسرو آباد

روستای خسرو آب...

خسروآباد از روستاهای شهرستان بیجار است که در 45 کیلومتری بیجار واقع شده است. این روستا از روستاهای مشهور گروس در منطقه چنگ‌الناس است که از شمال به کوه قازیله از شمال غرب به کوه دوکوه و از جنوب به کوه هزار لیلی ختم می‌شود. ارتفاع خسروآباد از سطح دریا یک‌هزار و 840 متر است و اقلیمی سرد ...

اطلاعات | نقشه
روستای صلوات آباد

روستای صلوات آ...

روستای صلوات ‏آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان بیجار در استان کردستان قرار دارد.روستای صلوات‏آباد بیجار در محدوده کوهستانی استقرار یافته و بافتی متراکم دارد و از اطراف، به کوه‏های بلندی محدود می‏شود و رودخانه قزل اوزن نیز، در جنوب آن جریان دارد. کوه صلوات آباد در 2 کیلومتری و کوه دوازد...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
میلاد فرزندان در بین مردم کرد

میلاد فرزندان ...

تولد فرزند در میان مردم کرد رویدادی شیرین و مبارک است و به شیوه‌های مختلف این رویداد را جشن می‌گیرند. نخستین آیین شادی مربوط به میلاد فرزند، " گویزه وانه " نام دارد. در روزگار کنونی ما به یمن پیشرفت چشمگیر فن آوری طب پزشکی از مدتها قبل از به دنیا آمدن فرزند جنسیت جنین کشف شده و پدر و ...

اطلاعات
آیین سنتی گلگیران

آیین سنتی گلگی...

اهالی بیجار در استان کردستان، مثل بیشتر غرب نشینان کشور مراسم عزاداری شان را با گل اندود کردن برگزار می‌کنند. مراسمی که تقریبا تمام اهالی شهر با وجود تفاوت‌های مذهبی شیعه و سنی در آن مشارکت دارند.بیجاری‌ها از دو هفته قبل از عاشورا، به دشت‌های اطراف می‌روند و خاک رس مورد نیاز برای مراسم ...

اطلاعات
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب