بازی‌های محلی چهار محال بختیاری

بازی چوتل

بازی چوتل

اکثریت کارگران ایرانی شرکت نفت ،بختیاری بودند و در ابتدای سکونت آنان در مسجد سلیمان به بازیهای سنتی بختیاری می‌پرداختند . یکی از این بازیها که طرفداران بیشماری داشت بازی «چوتل » بود . بازی «چوتل » یا «هفت چو »در بعضی از مناطق عشایری و روستایی ایران با تفاوتهایی در مقررات آن ، بازی می‌ش...

اطلاعات
پشکل گال

پشکل گال

بازی فکری است.این بازی به این صورت است که روی عدد 4 می‌چرخد . دو نفر روبروی هم روی زمین می‌نشیند و ۵ کال روبروی هر نفر. کال یعنی گودال کوچی اندازه یک لیوان بستنی .در مجموع ۱۰ کال وجود دارد .مهره‌های این بازی 40 سنگ ریزه یا پشکل استفاده می‌شود .در هر گال ۴ سنگ ریزه یا پشکل می‌گذارند و ی...

اطلاعات