جشن‌ها و آیین های بوشهر

مراسم زار

مراسم زار

در مورد تاریخچه و قدمت این مراسم، عقیده غالب بر این است که منشا این مراسم به آمدن بومیان و بردگان آفریقایی به جنوب ایران مربوط می‌شود. سر وان کارستن نیبور در سفرنامه‌ی خود در سال 1765 میلادی آورده است که : «کافرهای آفریقا که به صورت برده در خارک فروخته می‌شدند، برای شخصیت مذهبی بزرگ خو...

اطلاعات
مراسم و آیین‌ها مردم بوشهر

مراسم و آیین‌ه...

جشن‌ها و آیین‌های استان بوشهر در تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی، جشن‌ها و روزهای عید، ریشه در تاریخ افسانه‌ای ایران باستان؛ یعنی دوره سلسله پیشدادی دارند. جشن‌ها و آیین‌های استان بوشهر به جشن‌های مذهبی، ملی و محلی تقسیم می‌شوند. جشن‌های بزرگ مذهبی در استان بوشهر شامل: جشن میلاد حضرت محمد(ص...

اطلاعات