ضرب المثل های بوشهر

ضرب المثل‌های بوشهری

ضرب المثل‌های ...

اصل کاری پدرِ که مادر رهگذره کنایه مادر شوهر به عروس که تو هیچ کاره ای خِسی ایزنم چه پر خِری میره ایزنم چه لاغری تعریف : مادر شوهر می‌زنتم که چقدر زیاد میخوری شوهرم می‌زنتم که چقدر لاغری بیگ ما روز نی شو چهل چراغن عروس ما روز در خانه نیست ولی شب چراغ روشن می‌کنه و کارها را انجام م...

اطلاعات