توضیحات

ویرایش
خاستگاه اصلی و اولیه موسیقی اوزانی و عاشقی حوزه دریای خزر بوده و هم اینک نیز موسیقی اوزانی در میان ساکنان کرانه‌های شرقی و غربی این دریا و در قلمرو ایران یعنی در حدود آذربایجان‌های غربی و شرقی، گرگان، ترکمن‌صحرا، شمال خراسان، اردبیل، شمال همدان و زنجان وجود دارد.
این موسیقی در هزاره‌های قبل از میلاد به ترتیب در میان مانناها، اشکانیان و ... به دست آمده است. بر اساس ذکر برخی از منابع، سومریان نخستین قومی بودند که موسیقی اوزانی درمیان آن‌ها رایج بوده و پیکره‌ای اوزانی در کاوش‌های باستان‌شناسی در بین‌النهرین به دست آمده است.
بعد از سومریان، رواج هنر و موسیقی اوزان گویا، در بین ایلامی‌ها و مانناها با پیدا شدن آثاری از نقش اوزان‌ها بر لوح‌های گلی و پیاله‌های مفرغی به دست آمده است.
همچنین اشاره شده است حدود 1600 سال پیش میان ترکان اوغوز در ایلاتی که در دامنه کوه‌های آلتایی و آلقون‌تای به ییلاق و قشلاق می‌رفتند، پیرداننده، عاقل، فرد مدیر و مدبر به نام ددهَ قورقود که وظیفه فرماندهی، رهبری و ارشاد اقوام اوغوز را بر عهده داشته، زندگی می‌کرده است.
به این ترکان اقوام بایات یا بیات نیز ...مشاهده کامل متن گفته‌اند. که عنوان بایاتی - شعرهای‌ترکی - و نام بعضی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی و آذربایجانی را به آن منصوب می‌دانند.
هنر موسیقی سنتی آذربایجان همراه با نوازندگان محلی آن (آشّیق‌ها)- نوازنده سنتی ساز در آذربایجان - از گذشته‌های دور، مالک بخشی از گنجینه عظیم هنر و ادبیات تاریخی پیشینیان خود هستند که منظومه‌ها و سروده‌هایشان را با ترکیب موسیقی سنتی به‌طور استادانه و با ایده‌های بشردوستانه و الهام از قریحه ذاتی خود، زندگی، طبیعت و حفظ سنن هنر آشّیقی، به زبان عامیانه و در میان مردم بازگو می‌کند.

ویژگی موسیقی آشّیق‌لار را با بیش از هزار سال سابقه می‌توان علاوه بر ترکیب موزون و متناسب آهنگ‌ها و زیر و بم نغمه‌ها در بدیهه‌خوانی آن دید. از سویی برخی عقیده دارند، خاستگاه موسیقی آشّیق ارومیه بوده و دلیل این امر را در اصالت مقام‌ها و تک‌ساز بودن آن می‌دانند که تا کنون توانسته دست نخوره باقی بماند.
همین قضیه گواهی است برای نوازندگان جمهوری آذربایجان ( باکو ) که اصالت فرهنگی را گویا می‌نماید .

نام آذربایجان اساسا با نام برخی از مردان و زنان بزرگی عجین گشته که هر یک به عنوان مفاخر ملی و میهنی نقش ارزنده‌ای را در میان ملت خود داشته و به نحوی خالق و بازگو‌کننده انواع هنرها و تکنیک‌ها شده‌اند، و هنر موسیقس سنتی و فولکلوریک آذربایجان همراه با نوازندگان محلی آن (آشّیق‌ها) نیز از این جمله هستند؛ که در این میان آشّیق، پیوند خود را چنان با موسیقی در می‌آمیزد، که خود و هنرش را در میان فرهنگ ملل به بوته نمایش می‌گذارد.
آشّیق‌های این دوران و عهد قدیم، مالک بخشی از گنجینه عظیم هنر و ادبیات تاریخی و پیشینیان خود هستند که منظومه‌ها و سروده‌هایشان را با ترکیب موسیقی سنتی به طور استادانه و با ایده‌های بشردوستانه و الهام از قریحه ذاتی خود، زندگی، طبیعت و حفظ سنن هنر آشّیق، به زبان عامیانه و در میان مردم بازگو می‌کند.
از این رو وقتی سخن از موسیقی سنتی آذربایجان به میان می‌آید، نام آشّیق نیز با ذهن آدمی پیوند می‌خورد .

ویژگی موسیقی فولکلوریک آشّیق‌لار را با بیش از هزار سال سابقه می‌توان، علاوه بر ترکیب موزون و متناسب آهنگ‌ها و زیر و بم نغمه‌ها، در بدیهه‌خوانی آن دید که همین جنبه اخیر به عنوان یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد، به نوازنده اجازه می‌دهد که نیروی خلاقیت و ذهن خویش را به کار گیرد و در حین اجرای آهنگ و مقام به مایه دستگاهی دیگر برود.
نام آشّیق در آذربایجان، به نوازندگان و خوانندگان دوره‌گردی اطلاق می‌شود که برای اجرا موسیقی سنتی، همیشه سازی بر دوش دارند که در مجالس عروسی روستایی و قهوه‌خانه‌ها می‌نوازند و می‌خوانند.
این نوازندگان، تنها خادمان هنرهای زیبای مـوسیقی سنتی در آذربایجان هستند که با سازی بسیار مقدس در میان مردم می‌نوازنـد، می‌خوانند و بدیهه سرایی می‌کنند.
آشّیق‌ها در همه جای آذربایجان، همواره ایستاده و ترجیحا با لباس رسمی که در سایر مناطق هم مشابهت دارد، اجرا می‌کنند و در میان اجرای برنامه خود برای به هیجان در آوردن شنوندگان و ناظرین این هنر، در حین ایفای برنامه از حرکاتی چون بالا و پایین کاسه یا بازوی ساز در پشت گردن یا کوبیدن پای بر زمین، به‌خصوص به هنگام اجرای نغمه‌های حربی و حماسی استفاده می‌کنند.

آشّیق را در قدیم اوزان، وارساق، یانشاق یا نشاق، ایشیق و بعدها آشّیق نامیدند . در ترکمن صحرا و جمهوری ترکمنستان باغشی، در ازبکستان باخشی یا بخش و جیرچی و در ترکیه، جمهوری‌های آذربایجان، نخجوان و ایران آشّیق می‌نامند.- آشّیق را دربیان با تشدید (ش) تلفظ می‌کنند-.
در نوشتار هم به اشکال مختلفی مانند عاشیق، آشّیق و برخی آشیق هم می‌نوسند. برای واژه آشّیق گفته شده است: کلمه‌ای است ،عربی به معنای عشق و دوستدار. البته اگر به صورت عاشیق نوشته شود؛ از سویی هم گفته شده ریشه در ترکی داشته و از مصدر آشیلاماق به معنی تلقین یا تزریق کردن گرفته شده است، و برخی هم نظر داده‌اند، از ریشه ترکی ایشیق به معنای نور و روشنایی گرفته شده است.
برخی را هم عقیده بر این است، که آشیق از ریشه آشماق به معنی گذشتن و عبور از یک مرحله عرفانی به مرحله دیگر گرفته شده است. نظر دیگری هم مبنی بر این است، که با توجه به سر کوک‌های دسته ساز که شبیه قاب پای گوسفند می‌باشد و این مفاصل استخوانی در زبان ترکی آشّیق نامیده می‌شود، از این رو نوازندگان این نوع ساز را آشّیق می‌نامند.
لذا با توجه به این که (ع) ابتدای واژه در تلفظ به صورت عربی غلیظ بیان نمی‌شود، بهتر است به جای آن حرف (آ) را به‌کار برد. با این حال هنرمندترین و شایسته‌ترین ایشان را " دَدهَ " گویند.
ددهَ قاسم قرن 13 هجری، توراب ددهَ قرن 12 هجری، کرم ددهَ و مشهورتر از همه ددهَ قورقود، از پر آوازه‌ترین آشّیق‌ها در میان مردم هستند .

از سرآمد آشّیق‌های استان م‌توان مرحوم عاشق دهقان، عاشق درویش، عاشق اصلان، عاشق بولود، عاشق یوسف، عاشق عسگر، عاشق نبات علیزاده، عاشق علی و ... را نام برد. ادبیات و موسیقی آشّیق در محدوده فرهنگی ایران در بین نوازندگان بیش از 72 آهنگ و مقام ( هاوا ) دارد، که آشّیق می‌بایست با حفظ این مقام‌ها در ذهن و سینه خود به مقام استادی دست پیدا کند؛ در اسطوره‌های آذربایجانی گویند هر آشّیق که بتواند بدون انقطاع نفس این 72 آهنگ را یک‌سره با ساز خود بزند و بخواند زمان مرگش فرا خواهد رسید.( در برخی از مناطق ترک زبان ایران این تعداد مقام به 144 و در جمهوری آذربایجان (باکو) گاهی به بیش از 120 مقام هم می‌رسد.
) از برخی مقام‌های این موسیقی می‌توان به موارد زیر شاره کرد : شیخ ختایی ، تجنیس قبا، صوراسرافیل، آقا خانی، خوی امیر آهیسی، فرهاد امیر آهیسی، آراز باسده، موسلمان کشکولی سی دوداق دَیمهَ ز، قره باغی، ارمنی کشکولی سه، دستان- مخمس در آذربایجان شرقی -، شکر یازی بنیاد نامه، دییشمه، قفیل بند، سیاستاسپل، دیلقم، حلبس، قوربتی، حجران، قره عینی، چیندوار، و... . برخی از آهنگ‌ها یاد شده، معرف یک منطقه خاص بوده و به نام همان منطقه معروف است. برای مثال : مقام ( هاوا در زبان ترکی ) شکریازی معرف روستایی است به همین نام در نزدیکی شهر سلماس یا مقام مخمس که متعلق به آشّیق‌های آذربایجان شرقی است در استان آذربایجان غربی به دستان مشهور است.

روی هم رفته مقام‌های این موسیقی به سه گروه، یوخاری‌هاوالار( آهنگ‌های بالا )، اورتا‌هاوالار(آهنگ‌های میانی ) و آشاغی‌هاوالار( آهنگ‌های پایین ) با ویژگی‌های خاص هر یک تقسیم بندی شده است .
وجه تمایز موسیقی سنتی آذربایجان غربی با سایر نقاط مشابه در ایران، در تک‌ساز بودن آن است. از آنجایی که طی دهه‌های اخیر اسباب و آلات جدید موسیقی در زندگی مردم رخنه پیدا کرده و حضور مردم در این امر کم رنگ‌تر شده، چنین روندی نشان می‌دهد که مـوسیقی سنتی و فولکلوریک آشّیق‌لار آرام‌آرام همراه با نوازندگان آن در میان مردم به دست فراموشی سپرده می‌شود.
همچنین تفاوت دیگر در خارج از ایران حضور زنان آشّیق به عنوان نوازنده و خواننده در مناطقی مانند باکو و نخجوان است.

-تنها ابزار این موسیقی در آذربایجان غربی، ساز عاشقی است که در ایام قدیم آن را قوپوز و در حال حاضر آشّیق‌سازهِ یا به عبارت خلاصه ساز نامیده می‌شد. اما در آذربایجان شرقی و جمهوری باکو درکنار آن دایره ( به ترکی قاوال ) و بالابان هم استفاده می‌شود.
ساز عاشق از دو قسمت دسته و کاسه تشکیل شده است، که دسته آن از چوب گردو و بدنه از جنس درخت توت ساخته می‌شود و دارای 14 پرده بوده و 7 الی 9 سیم دارد .

-مضراب ابزار دیگری است، که سیم‌های ساز را با آن به ارتعاش در می‌آورند .

-کلاه استوانه‌ای با ارتفاع کم و لباس‌های سرمه‌ای رنگ، کمربند چرمی و چکمه سیاه زیر زانو از جمله ابزار و اشیا وابسته به آن هستند .

این موسیقی معمولا، در قهوه‌خانه‌های شهری یا روستایی در بین افراد میان سال روستاهای ترک زبان، یا هنگام برگزاری جشن‌ها و عروسی‌ها - در تعریف داماد، عروس، خویشان و دوستان آن‌ها- مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما از آنجایی که طی دهه‌های اخیر اسباب و آلات جدید موسیقی در زندگی مردم رخنه پیدا کرده، چنین روندی نشان می‌دهد که مـوسیقی سنتی آشّیق‌لار آرام‌آرام همراه با نوازندگان آن در میان مردم به دست فراموشی سپرده می‌شود.

منبع :http://vmic.ir/
دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه که در گذشته چی‎چست ، کبودان و رضاییه نیز نامیده می‌شد، بزرگترین سطح آبی کشور و شورترین دریاچه دائمی ایران و دومین دریاچه آب شور دنیا و یکی از دریاچه‎های فوق اشباع از نمک دنیا است که از این نظر با دریاچه بزرگ نمک Great Salt Lake آمریکا شباهت دارد. این دریاچه در شمال غربی...

اطلاعات | نقشه
دریاچه مارمیشو

دریاچه مارمیشو

یکی از جاذبه‌های دیدنی استان آذربایجان غربی دریاچه زیبا و تقریبا بکر مارمیشو است که مسافت زیاد آن از ارومیه باعث شده هنوز طبیعت مارمیشو زیبایی بکر خود را حفظ کند. این دریاچه در حدود ۴۵ کیلومتری غرب شهر ارومیه و در میان کوهستان‌های مجاور مرز ایران و ترکیه قرار دارد. دریاچه‌ای طبیعی است ...

اطلاعات | نقشه
سه گنبد

سه گنبد

در جنوب شرقی شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی ایران، برجی دوار و تاریخی با نام سه‌گنبد وجود دارد که یکی از بناهای باقی مانده از دوران سلجوقی است و به شکل استوانه با دو نوع مصالح سنگ و آجر ساخته شده است. در حال حاضر به علت گسترش شهر در داخل شهر قرار گرفته است. برخی در وجه تسمیه آن ...

اطلاعات | نقشه
پیست اسکی خوشاکو

پیست اسکی خوشا...

پیست اسکی خوشاکو یکی از مناطق خوش آب و هوای کشور میباشد که بسیار مستعد و کم‌نظیر است و در فصل زمستان به دلیل موقعیت طبیعی و آب و هوایی همچنین بارش مناسب برف، شرایط مناسبی برای پیست اسکی در این منطقه به وجود آمده است. و سالانه گردشگران و ورزشکاران زیادی را از سراسر کشور به خود جذب می‌ن...

اطلاعات | نقشه
کلیسای ننه مریم ( شرق آشور )

کلیسای ننه مری...

کلیسای ننه مریم، کلیسای شرق آشور هم نامیده می‌شود و از قدیمی‌ترین کلیساهای ایران و جهان به شمار می‌آید. کلیسای مریم‌مقدس به نام اصلی کلیسای مادر خدا و یا کلیسای سن استواتساتسین از جمله بناهای تاریخی ایران است که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است. کلیسای مریم مقدس در ارومی...

اطلاعات | نقشه
سنگ‌نوشته کیله شین ( کله شین )

سنگ‌نوشته کیله...

سنگ‌نوشته کِله‌شین کتیبه ایست که در نزدیکی روستای کله‌شین در شمال شرق عراق در حدود ۲۰۰ متری از مرز ایران کشف شده است. تاریخ نگارش این متن را حدود ۸۰۰ پیش از میلاد دانسته‌اند. کیله شین به معنای سنگ قبر کبود است. این سنگ در سر راه رواندوز به اشنویه در وسط گردنه‌ی کوهی که اشنویه را از ...

اطلاعات | نقشه
مسجد سردار

مسجد سردار

مسجد سردار در خیابان امام شهرستان ارومیه و در امتداد بافت قدیمی شهر که به راسته غلام‌خان معروف است قرار دارد .که از آثار دوره قاجاریه می‌باشد .این مسجد400 الی 500 متر با مسجد جامع فاصله دارد و در عهد قاجاریه توسط عبدالصمدخان پدر آقاخان، جد اعظم عظیم السلطنه سردار بنا نهاده شد. وی درس...

اطلاعات | نقشه
مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع اروم...

مسجد جامع ارومیه از آثار کهن و قدیمی شهر تاریخی ارومیه میباشد که در خیابان اقبال و در میان بازار قدیمی شهر واقع شده و یکی از ارکان اصلی بافت قدیمی شهر است. مسجد و تزئینات داخلی آن طوری است که امکان ندارد مسلمانی وارد آن شود و بدون عبادت و راز و نیاز از آن خارج شود در واقع این مسجد چنا...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
دلمه برگ مو

دلمه برگ مو

دلمه برگ مو که در اکثر استان‌های کشورمان به شیوه یکسان با اندکی تغییرات مختص همان استان پخته می‌شود ، یکی از غذاهای محلی استان آذربایجان غربی می‌باشد. مواد لازم: گوشت چرخ کرده : ۲ پیاله - پیاز رنده شده مقداری - لپه نیم پز شده ۵/۲ تا ۳ پیاله - تره و مرزه خشک شده ۲ تا ۵/۲ پیاله (میتوا...

اطلاعات
خورشت کنگر ( کنگر خورشه )

خورشت کنگر ( ک...

خورش کنگر یک نوع از دهها خورش‌های اصیل ایرانی است. در طبخ این خورش از کنگر پیاز سرخ شده گوشت قرمز رب گوجه فرنگی گوجه فرنگی رنده شده نعنا و جعفری آب غوره و ادویه جات استفاده می‌شود. بعضی‌ها در طبخ خورش قیمه از کنگر هم استفاده می‌کنند. مواد لازم : یک کیلو کنگر - یک کیلو گوشت ران یا...

اطلاعات
آش دوغ

آش دوغ

آش دوغ یکی از غذاهای محلی و بسیار لذیذ استان آذربایجان غربی می‌باشد. مواد لازم: نخود 250 گرم - تره جعفری و شوید 700 گرم - برنج 1 پیمانه - دوغ گازدار 2 لیتر - نمک ، فلفل ، سیر تازه خرد شده به مقدار لازم طرز تهیه: نخود‌ها را از شب قبل در ظرف بزرگی اب خیس کنید و تا روز بعد چند بار...

اطلاعات
آش بلغور ( یارما شورباسه )

آش بلغور ( یار...

مواد لازم: سیب زمینی : یک عدد متوسط - فلفل دلمه ای کوچک: یک عدد - گوجه فرنگی: یک عدد - بلغور: یک پیمانه - لوبیا قرمز پخته: یک پیمانه - پیاز: یک عدد - رب گوجه فرنگی: یک قاشق غذاخوری - نعنا خشک: یک قاشق غذاخوری - نمک، فلفل و زردچوبه : به مقدار لازم - لیمو ترش تازه: به مقدار لازم بلغو...

اطلاعات
لباس محلی آذربایجان غربی

لباس محلی آذرب...

استان آذربایجان غربی به دلیل در برگرفتن دو قوم بزرگ آذری و کرد و هم چنین ایل‌ها و عشایر متعدد دارای انواع مختلف لباس‌های محلی است. با گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع مختلف استفاده از لباس‌های محلی کم کم منسوخ شده ولی هنوز هم در شهرهای کوچک و روستاها از لباس‌های سنتی استفاده می‌شود. ...

اطلاعات
زبان و گویش مردم آذربایجان غربی

زبان و گویش مر...

در آذربایجان غربی زبان‌های ترکی و آذری و کردی ، زبان‌های اصلی را تشکیل می‌دهند و اقلیتها به زبان‌های آشوری و ارمنی و کلیمی تکلم می‌نمایند . الف ) زبان ترکی آذری : ریشه این زبان مربوط به مادهاست که در اثر گذشت زمان تحت تاثیر زبان‌های فارسی ، عربی و ترکی قرار گرفته است . زبان مادی که ا...

اطلاعات
موسیقی آذربایجان غربی

موسیقی آذربایج...

وجه تمایز موسیقی این استان از استان‌های دیگر بدیهه خوانی است . استان آذربایجان غربی به تبع تنوع و ترکیب قومی خود ، دارای انواع مختلف موسیقی بومی نیز هست . موسیقی آذربایجان را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد : عاشیق‌ها ، ترانه ملی و مقامی ، موسیقی عزا و مذهبی ، موسیقی کار و تلاش و موسیقی...

اطلاعات
گوزلمه

گوزلمه

گوزلمه یکی از غذاهای محلی ارومیه می‌باشد. «گوزلمه» یا جوزلمه (با لهجه محلی) به معنای «منتظرنشو» است. یعنی غذایی که نیاز به انتظار زیاد ندارد و زود آماده می‌شود. ماست ۳ پیمانه تخم مرغ ۴ عدد سیر ۴ حبه روغن کافی برای سرخ کردن تخم مرغ نمک به میزان لازم. طرز تهیه: ۱. اول تخم مرغ ...

اطلاعات
مشاهده تمامی آداب و رسوم
فرش آذربایجان غربی

فرش آذربایجان ...

فرش دستباف آذربایجان غربی با توجه به قدمت آن جایگاه ویژه ای در میان فرش‌های دستباف تولید شده در سطح کشور دارد. در اغلب شهرستان‌های استان به ویژه ارومیه، خوی، تکاب، میاندوآب، بوکان، شاهین‌دژ و مهاباد صنعت فرش‌بافی به طور گسترده رواج دارد. در این میان فرش ریزماهی خوی و افشار آهنین تکاب ...

اطلاعات
رودوزی

رودوزی

رودوزی هنر آراستن سطح پارچه با استفاده از نخ‌های الوان یا اشیاء الوان با کمک سوزن یا قلاب می‌باشد . بشر بعد از به وجود آمدن پارچه که حفاظی در برابر سرما و یا گرما و سای نیازهای ابتدایی بود ، مانند هر وسیله دیگری ، آن را از حالت ساده در آورده و به تزیین و تجمل آن پرداخته است که به مقتضای...

اطلاعات
ظریف کاری روی چوب ارومیه

ظریف کاری روی ...

ریزه کاری چوب از جمله صنایع دستی پررونق شهرهای ارومیه و سنندج بوده و اساس آن روکش کردن قطعات چوبی آماده شده براساس طرح مورد نظر است. اگر این محصولات توسط چوب گردو ، سنجد، گلابی، سرو، صنوبر،تبریزی و بروش بریدن چوب در قطعات نازک و کنار هم چسباندن آنها تولید می‌شوند. انواع جعبه سیگار، دس...

اطلاعات
معرق کاری ارومیه

معرق کاری اروم...

هنر معرق یا ساخت و نصب کاشی‌ها سابقه دیرینه ای در ایران دارد معرق کاری کاشی در قرن‌ها در دوره سلجوقی و بعدها در دوره صفوی و قرنهای 9 و 10 هجری به اوج و کمال خود رسید. معرق کاری روی چوب عبارتست از ایجاد نقوش و طرحهای مختلف که از کنار هم قراردادن چوب در کنار یکدیگر بوجود می‌آید و بر دو ن...

اطلاعات
منبت کاری ارومیه

منبت کاری اروم...

معمولا“هنرمندان منبت کاردر این منطقه برای خلق یک اثر چوبی اغلب از چوب گردو استفاده می‌کنند. بیشتر منبت کاران ارومیه چوب مورد نیاز خود را در پاییز و زمستان یعنی زمان برش درختان از سنندج خریداری می‌کنند زیرا که چوبهای منطقه‌ی سنندج خوش رنگ و خوش جنس هستند. منبت کاران برای ساخت فرآورده‌ها...

اطلاعات
نقل ارومیه

نقل ارومیه

نقل بیدمشک، نقل گردویی پر مغز، نقل زعفرانی، نقل بادامی و نقل پسته‌ای از انواع نقل‌های تولیدی در ارومیه و اصلی‌ترین سوغات نقل بیدمشک است. بیدمشک دارای خاصیت درمان کم خونی، سرگیجه و تقویت قلب است. عرق بیدمشک علاوه برخاصیت پزشکی برای تهیه شربت، شیرینی و خوشبو و خوش طعم کردن شربت‌های گوناگ...

اطلاعات
حلوای ارومیه

حلوای ارومیه

حلوای هویج و حلوای گردو از جمله مشهورترین سوغاتی‌های ارومیه می‌باشند که دسر بسیار خوشمزه ای نیز هستند که برای صبحانه و افطار مناسبند. حلوای گردو از تنقلات اصلی مردم آذربایجان‌غربی، در 10 کارگاه بزرگ حلواپزی ارومیه و تعدادی از کارگاه‌های کوچک تهیه می‌شود برای تهیه حلوای گردویی ابتدا ...

اطلاعات
آیین‌ها و مراسم ازدواج در آذربایجان غربی

آیین‌ها و مراس...

از آنجایی که در جامعه ما ازدواج به تبع از تمامی جوامع بشری ،‌آیینی کهن و دیرینه بوده و از طرفی سنتی دینی و مذهبی نیز هست، لذا باید تاریخ و قدمتی هم پای با شکل‌گیری اولین هسته‌های زندگی گروهی و دسته جمعی انسان‌ها داشته باشد. رقص و پایکوبی دسته جمعی که هم اکنون با گذشت سالیان دراز و تغی...

اطلاعات
مشاهده تمامی محصولات
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب